GP 21

DAYTONA

GP 21 - Daytona - kg 101 - cm 80x51 - h cm 39